43 Search results

For the term "asp.net core".

Documenting ASP.NET Core API with Swagger

Writing the documentation is quite similar to unit testing – you know it should exist, but usually, it doesn’t. There are a few reasons for that. First, writing documentation isn’t fun, is it? Who cares about some stupid XML above...

Przechowywanie danych wrażliwych w ASP.NET Core

W procesie implementacji systemu informatycznego zwykle przychodzi moment, gdzie w naszym kodzie zaczynają pojawiać się informacje niezbędne np. do połączenia z bazą danych lub integracją z zewnętrznymi dostawcami wszelakich usług jak np. mailing. Strategi radzenia sobie z tą niedogodnością jest...