Bezpieczny null-check w C# -

Bezpieczny null-check w C#

Dziś krótki wpis, który być może okaże się dla Ciebie bardzo przydatny. Chodzi o jedną z technik programowania defensywnego, którą bardzo często możesz spotkać w kodzie C# (z uwagi na jego specyfikę), a mianowicie null-check (ogólniej asercja). Spójrz na poniższy kod

 


  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Program p = null;

      if(p == null)
      {
        Console.WriteLine("p is null");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("p is not null");
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }

 

Wynik działania programu:

 

 

Jest to bardzo typowe sprawdzenie czy zmienna typu referencyjnego jest null-em, czy też nie. Wszyscy widzimy to często zaraz po pobraniu danych z DAL (ang. data access layer), pojawia się to także jako “walidacja” danych w kontrolerze ASP.NET itd. Jest to fundament programowania w C#, który każdy doskonale zna i rozumie. Ma on tylko jedną wadę… nie zawsze działa.  Zmodyfikujmy nieco powyższy kod:

 


  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Program p = null;

      if(p == null)
      {
        Console.WriteLine("p is null");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("p is not null");
      }
      Console.ReadLine();
    }

    public static bool operator ==(Program a, Program b)
      => false;

    public static bool operator !=(Program a, Program b)
      => true;
  }

 

W programie dodałem przeciążenie dla operatora == oraz != (ten drugi wymusił sam C#, ponieważ operatory porównania muszą być przeciążane parami). Jak widzisz implementacja nakazuje, aby operator == zawsze zwracał wartość false. W związku z powyższym wynik działania programu nie powinien być dla Ciebie zaskoczeniem:

 

 

Mimo tego iż zmienna  była null-em, wyrażenie w bloku if (poprawnie) przeprowadziło ewaluację do wartości false, tym samym wypisując zakłamany dla użytkownika komunikat.

W jaki sposób ustrzec się zatem przed ewentualnym przeciążaniem operatora równości? Stosując słowo kluczowe is. Zmodyfikujmy powyższy kod raz jeszcze, wprowadzając odpowiednią korektę:

 


  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Program p = null;

      if(p is null)
      {
        Console.WriteLine("p is null");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("p is not null");
      }
      Console.ReadLine();
    }

    public static bool operator ==(Program a, Program b)
      => false;

    public static bool operator !=(Program a, Program b)
      => true;
  }

 

Tym razem wynik (mimo przeciążenia operatorów) jest już taki, jakiego się spodziewaliśmy:

 

 

Ten ficzer jest stosunkowo nowy w języku, ponieważ został dodany w wersji 7.0 przy okazji pattern matching-u. Jest to tzw. constant pattern. Mam jednak wrażenie, że mimo wszystko wiele osób najzwyczajniej w świecie go przegapiła, a szkoda bo może nie raz uratować nam skórę… i uchronić przed długimi sesjami debugowania.

You may also like...