Archiwa: async/await -

Tagged: async/await

Czy async/await w “jednolinijkowcach” ma sens?

Podczas nagrywania czwartego odcinka “Distributed .NET Core” (do którego oglądania serdecznie Cię zapraszam) wspólnie z Piotrkiem poruszyliśmy przez moment kwestię zasadności użycia async/await w tzw. “one line-rach” czyli metodach, których ciało posiada jedynie jedną linie i najczęściej jest implementowane za pomocą operatora “goes...

What lies beneath async/await in C# ?

Nowadays, asynchronous programming isn’t something unusual. We all know that when it comes to do some I/O operations or HTTP request, we should do it async. Why? There’re several reasons but two most important  are: Efficiency. In many cases, the...