46 Search results

For the term "asp.net core".

Scrutor czyli skanowanie Assembly dla domyślnego DI ASP.NET Core

Jakiś czas temu podczas rozwijania swojego projektu Open Source stanąłem przed, wydawać by się mogło prostym problemem. Otóż chciałem udostepnić użytkownikom biblioteki metodę rozszerzającą, która automatycznie zarejestrowałaby w kontenarze dependency injection wszystkie klasy implementujace konkretny interfejs. W przypadku zewnętrzynych bibliotek...

Documenting ASP.NET Core API with Swagger

Writing the documentation is quite similar to unit testing – you know it should exist, but usually, it doesn’t. There are a few reasons for that. First, writing documentation isn’t fun, is it? Who cares about some stupid XML above...